Promocijski in reklamni material
Strateško zasnovan promocijski material, ki prenaša poenoteno sporočilo preko različnih medijev je postal bistven in nujen za prepoznavnost in rast podjetja.

Pri vstopu na trg vse več podjetij spoznava pomen celostne podobe in identitete podjetja, s katero se lahko razlikujejo od konkurence. Čedalje bolj pomembno postaja, da podjetje naveže stik s stranko, zato je nujno, da reklamni material učinkovito prenese osnovno sporočilo podjetja ali blagovne znamke.

Pomembno je analizirati stanje in strukturirati dizajn tako, da se le-ta ujema z namenom projekta.

Oblikovanje reklamnega in promocijskega materiala naj že v osnutku upošteva cilje naročnika, ne da se zgolj v zadnji fazi vključi sporočilo, ki ga želi naročnik prenesti do ciljne skupine. Izbor teksture, uporabljena tipografija, barvna paleta in tudi postavitev naj odraža končno strategijo.

Po ugodnih cenah oblikujemo različne vrste reklamnega in promocijskega materiala za razne priložnosti - od spletnih in tiskanih oglasov, letakov, plakatov, zloženk, brošur, katalogov, transparentov, ... Vsak izdelek je unikaten in oblikovan posebej za vaše potrebe.