Celostna grafična podoba (CGP)

Učinkovita celostna grafična podoba mora biti prepoznavna.

Vizualna podoba je prva stvar, ki si jo potencialna stranka zapomni in tako prepozna podjetje, izdelek ali storitev. Celostna grafična podoba podjetja naj bo zato opazna, lahko zapomljiva, unikatna in, najpomembneje, zajame naj bistvo organizacije.

Dovolj udarna in privlačna strategija razvoja celostne grafične podobe podjetja pušča trajen pečat na ciljno skupino oz. potencialne stranke. Cilj je, da si ljudje zapomnijo vas, ne konkurence in da najprej pomislijo na vašo blagovno znamko, izdelek ali storitev.

Z izgradnjo močne identitete - takšne, ki jo stranke razumejo, ji zaupajo in se z njo povežejo - lahko podjetje targetira željeno ciljno skupino.

Za vodenje uspešnega podjetja je potrebno dobro upravljanje. Pomembno pa je, da se to tudi vidi. Ko potencialna stranka prvič vidi vaš logotip ali poslovno vizitko, si ustvari mnenje in domneve o vašem podjetju in kakšne vrste storitev zagotavljate. To je priložnost, da naredite dober vtis!

Šele z ovrednotenjem in spoznavanjem podjetja in njegove dejavnosti lahko oblikujemo popoln videz, ki zajame bistvo podjetja. V sodelovanju z naročnikom, s skrbno izbiro kombinacije barv, slikovnega gradiva in tipografije ter z raziskovanjem vsakega od teh elementov izdelamo idejne koncepte, ki najbolje predstavljajo naročnika, blagovno znamko, izdelek ali storitev.

Več kot le logotip.

Celostna grafična podoba ni le logotip podjetja in poslovna vizitka. Je skupek zaznav in slik (v različnih formatih in medijih), ki predstavljajo vizualno identiteto podjetja. Kako drugi vidijo in dojemajo vaše podjetje vpliva na uspešnost poslovanja in vrsto strank, ki jih pritegnete.

Celostna grafična podoba zajema tudi razne tiskovine, trženjski material, oglase, spletno predstavitev in ugled podjetja. Uspešna podoba podjetja je odvisna tudi od dobro usklajenih marketinških strategij, ki bodo učinkovito širile pozitivno mnenje o izdelku ali storitvi. Razvoj celostne grafične podobe naj bo zato porazdeljen po različnih medijih, kar bo povečalo prepoznavnost in priznanost podjetja.

Skladnost in dosledna raba grafične podobe.

Celostna grafična podoba mora biti zasnovana tako, da se lahko jasno prenese v vse formate, v različnih obsegih, na različne materiale in medije. Dizajn mora ostati jasen, unikaten in dinamičen, ne glede na to ali je objavljen na spletu, natisnjen v časopisu ali na jumbo plakatu.

Z vami lahko sodelujemo od začetka do konca - zasnujemo koncept in oblikujemo celostno grafično podobo ali pa za vas oblikujemo le posamezne komponente kot so tiskovine in drugo trženjsko gradivo s katerim boste lahko komunicirali s ciljno skupino.

Paket celostne grafične podobe prilagodimo vašim potrebam in lahko vsebuje izbrano kombinacijo naslednjih storitev: