Izdelava spletnih strani
 
 

Načrtovanje

 • vprašalnik
 • opredelitev obsega dela
 • informativni sestanek/pogovor

Raziskovanje

 • splošni pregled trenutnega stanja
 • pregled konkurence
 • pregled blagovne znamke/identitete podjetja

UI/UX dizajn

 • opredelitev ciljev
 • kreiranje person
 • seznam opravil
 • konceptni osnutki (wireframing)

Vsebina in struktura

 • pregled trenutnih vsebin
 • načrtovanje prenosa vsebin in strukturnih sprememb
 • definiranje novih vsebin in sporočil

Oblikovanje

 • oblikovanje več konceptov spletne strani
 • morebitni grafični popravki
 • oblikovanje podporne grafike

Izdelava

 • razvoj sistemskih in glavnih strani
 • implementacija grafične predloge
 • prilagoditev urejevalnika

Testiranje

 • testiranje v različnih brskalnikih
 • testiranje na različnih uporabnikih
 • testiranje na različnih napravah

Lansiranje

 • namestitev (inštalacija)
 • migracija
 • ponovno testiranje

Usposabljanje

 • preko spleta ali telefona
 • dodatna navodila za urejanje

Ovrednotenje

 • ocenitev rezultata napram zastavljenim ciljem
 • seznam priporočil o nadgradnjah in širitvi
 • pogovor o prihodnjem delu

Podpora

 • popravilo morebitnih napak
 • vzdrževanje spletne strani
 • izvajanje dogovorjenih nadgradenj
 
 

Podrobnejše informacije o izdelavi spletnih strani in ostali ponudbi spletnih storitev najdete na spletni strani pixi.si →